enIn this
section

Cofrestru Awtomatig - Dysgu am eich dyletswyddau

O dan Y Ddeddf Pensiynau 2008, mae'n rhaid i bob cyflogwr ym Mhrydain gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn a chyfrannu tuag ato. Y term am hyn ydy 'cofrestru awtomatig'. Os ydych chi'n cyflogi o leiaf un person, rydych yn gyflogwr ac mae angen ichi gyflawni dyletswyddau cyfreithiol penodol.

Ydych chi'n cyflogi staff ar hyn o bryd?

Os ydych chi, mae'n bwysig eich bod yn deall beth sydd angen ichi ei wneud ac erbyn pryd er mwyn ichi gyflawni eich dyletswyddau ynghylch cofrestru awtomatig.

Defnyddio ein 'gwiriwr dyletswyddau' er mwyn gweld beth sydd angen ichi ei wneud.

Ydych chi'n bwriadu cyflogi staff?

O Hydref y 1af 2017, mae eich dyletswyddau cyfreithiol fel cyflogwr yn dechrau ar y diwrnod bydd eich aelod cyntaf o staff yn dechrau gweithio. Mae rhai camau penodol y bydd yn rhaid ichi eu cyflawni.Dysgu mwy am ddyletswyddau cyflogwyr newydd.

Os ydych chi wedi cyflogi rhywun ers Ebrill yr 2il 2017 neu os ydych am gyflogi rhywun cyn Medi'r 30ain 2017, ewch ati i ddarganfod pryd fydd yn rhaid ichi ddechrau ar eich dyletswyddau.

Angen ailgofrestru eich staff?

Bydd angen ichi gyflawni dyletswyddau ailgofrestru pob tair blynedd a dyma pryd fydd angen ichi ailgofrestru staff penodol ar eich cynllun pensiwn. Hyd yn oed os nad oes gennych chi staff i'w hailgofrestru, bydd angen ichi gwblhau ailddatganiad cydymffurfio.

Dechrau ar eich dyletswyddau ailgofrestru

Rheoli eich cynllun

Mae'n bwysig i gyflogwyr ddeall eu dyletswydd mewn cynnal cynllun pensiwn o safon a bydd gwahanol ddyletswyddau a gwaith penodol yn dibynnu ar y math o gynllun sydd ganddyn nhw.

Bu inni gyhoeddi canllaw ac adnoddau er mwyn helpu cyflogwyr ddeall eu dyletswyddau yn ymwneud â gwahanol gynlluniau.

home.cymraeg.employers.page