Skip to main content

Cyflogwyr

Cofrestru awtomatig-beth sydd angen ei wneud nesaf?

Mae'r hyn bydd arnoch chi angen ei wneud nesaf yn dibynnu os ydych chi ar fin dechrau ar eich dyletswyddau cofrestru awtomatig, neu os ydych chi'n dod yn ôl ar gyfer ail-gofrestru.

Ydych chi'n dechrau ar eich dyletswyddau cofrestru awtomatig?

Atebwch 'ydw' er mwyn gweld beth sydd arnoch chi angen ei wneud er mwyn cyflawni eich dyletswyddau cofrestru awtomatig.

Atebwch 'nac ydw' os ydych chi eisoes wedi cwblhau eich datganiad cydymffurfio ac eisiau gwybod mwy am ail-gofrestru.

Ydw Nac ydw