Skip to main content

Rydw i’n gyflogwr ac mae rhaid i mi gynnig pensiwn

Ar sail yr wybodaeth y bu ichi ei gyflwyno, rydych chi, neu fyddwch chi, yn gyflogwr gyda staff y mae'n rhaid ichi eu cofrestru ar gynllun pensiwn. Mae eich dyletswyddau cofrestru awtomatig yn dechrau unwaith y byddwch chi'n cyflogi'ch aelod cyntaf o staff (dyddiad dechrau dyletswyddau).

Cofiwch, mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gofrestru. Gall peidio â gwneud hynny olygu dirwy.

Dechrau rŵan er mwyn gofalu eich bod yn bodloni'ch dyletswyddau mewn pryd. Os nad ydych chi wedi sefydlu'ch cynllun pensiwn ymhen chwe wythnos o'ch dyddiad dechrau dyletswyddau, ewch i hwyr yn sefydlu'ch cynllun pensiwn.

Ydych chi wedi cwblhau popeth?

Cofrestrwch er mwyn derbyn e-byst i'ch helpu a'ch cynghori er mwyn cwblhau eich dyletswyddau mewn pryd. Rhowch wybod inni pwy yr hoffech chi ei enwebu i dderbyn y rhybuddion hyn.

Enwebu cyswllt

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Dewis cynllun pensiwn y mae modd ichi ei ddefnyddio gyda chofrestru awtomatig a chofrestru'ch staff arno.

Darganfod pwy y dylech ei gofrestru ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad dechrau dyletswyddau.

Defnyddiwch ein llythyr templed i ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol i egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw.

Fodloni eich dyletswyddau cofrestru awtomatig. Cofiwch wneud hyn erbyn eich dyddiad olaf i gyflwyno'r datganiad neu mae'n bosib y cewch chi ddirwy.


Ydych chi'n hwyr yn sefydlu'ch cynllun pensiwn?

Os nad ydych chi wedi sefydlu’ch cynllun pensiwn ymhen chwe wythnos o ddyddiad dechrau eich dyletswyddau, mae’n rhaid ichi ôl ddyddio unrhyw gyfraniadau y bu ichi eu methu. Darganfod beth sydd yn rhaid ichi ei wneud os ydych chi’n hwyr yn sefydlu’ch cynllun pensiwn..