Skip to main content

Cofrestru Awtomatig - Cyflogi staff cyn Hydref y 1af 2017

Dechrau ar eich dyletswyddau nawr

Mae'n bwysig eich bod chi'n deall beth sydd angen ichi ei wneud ac erbyn pryd, er mwyn ichi gwblhau eich dyletswyddau cofrestru awtomatig mewn pryd. Er os nad ydych chi'n meddwl fod angen ichi gofrestru eich staff ar gynllun, bydd dal gofyn ichi gwblhau dyletswyddau.

Defnyddiwch ein 'Gwiriwr Dyletswyddau' isod i ddarganfod eich dyddiad gweithredu ac i ganfod beth sydd angen ichi ei wneud ac erbyn pryd.

Gwirio’ch dyletswyddau

Cyn cychwyn

Mae arnoch angen yr wybodaeth isod er mwyn cwblhau’r broses:

Rhif cyfeirnod

Gallwch ddod o hyd i'ch cyfeirnod TWE ar y llythyr gawsoch chi gennym ni ynghylch cofrestru awtomatig. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar eich llythyr gan Gyllid a Thollau EM pan fu ichi gofrestru fel cyflogwr am y tro cyntaf. Gallwch hefyd ddod o hyd iddo ar eich meddalwedd cyflogres.

Côd llythyr

Y côd 10 rhif sydd ar y llythyr a dderbynioch gennym ynglŷn ag ymrestru awtomatig ydy’r côd llythyr.

Os nad ydych yn gwybod beth ydy’ch côd llythyr, fe allwch ei weld o yma.

Oedran a chyflog

Fe fydd arnoch angen gwybod oedran ac amcan o faint ydy cyflog pawb rydych yn ei gyflogi.

Parhau

Animation of an envelope showing a letter and zoomimg on staging date
en.employers.duties_checker.page