Gwirio’ch dyletswyddau

Cyn cychwyn

Mae arnoch angen yr wybodaeth isod er mwyn cwblhau’r broses:

Rhif cyfeirnod

Gallwch ddod o hyd i'r cyfeirnod PAYE ar lythyrau rydych chi wedi eu derbyn gan y Rheoleiddiwr Pensiynau ynglŷn ag ymrestru awtomatig. Neu, gallwch ddod o hyd iddo ar y llythyr mae CThEM wedi ei anfon atoch chi ar ôl ichi gofrestru am y tro cyntaf fel cyflogwr, neu o becyn meddalwedd eich cyflogres.

Côd llythyr

Y côd 10 rhif sydd ar y llythyr a dderbynioch gennym ynglŷn ag ymrestru awtomatig ydy’r côd llythyr. Os nad ydych yn gwybod beth ydy’ch côd llythyr, fe allwch ei weld o yma. 

Oedran a chyflog

Fe fydd arnoch angen gwybod oedran ac amcan o faint ydy cyflog pawb rydych yn ei gyflogi.

Parhau

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.page