Rydw i’n cyflogi gofalwr a does dim angen cynllun pensiwn arna i rwan

Ar sail yr wybodaeth a roesoch fe fydd angen i chi ddilyn y camau isod er mwyn cyflawni’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig.

Pa help sydd ar gael ichi?

Cyn ichi fynd ati i gwblhau'r camau isod, gwyliwch ein fideo sy'n gyflwyniad i beth sydd angwn ichi ei wneud a lle i fanteisio ar help.

Cofiwch, hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw un i'w rhoi ar gynllun pensiwn mae yna ddyletswyddau eraill yn dal i fod arnoch chi gan gynnwys ysgrifennu at eich cynorthwyydd gofal personol a chwblhau'ch datganiad cydymffurfio.

Beth mae rhaid i chi wneud ac erbyn pryd

Mae tasgau y mae angen ichi eu cwblhau. Ewch i'r afael â hyn rŵan.

Wneud hyn rŵan

Dywedwch wrthym at bwy y dylem gyfeirio e-byst ac anfon cymorth a chanllaw.

Wneud hyn rŵan.

Sicrhau nad oes unrhyw un y mae rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn.

Wneud hyn rŵan

Mae'n rhaid i chi ganfod oedran pob cymhorthydd gofal persono a faint mae’n ennill, ac mae'n rhaid i chi ysgrifennu at bob un ohonyn nhw gan ddefnyddio ein templedi llythyr.

Wneud hyn rŵan
Mae rhaid i chi ddweud wrthym eich bod wedi cyflawni’ch dyletswyddau cyfreithiol wrth gwblhau’r datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_gofalwr_a_does_dim_angen_cynllun_pensiwn_arna_i_rwan.page