Cam 1 Cadarnhau gyda phwy y dylem ni gysylltu

Dim ond pum munud ddylai hyn gymryd

Byddwn ni mewn cysylltiad â chi dros y misoedd nesaf wrth i chi nesu at eich dyddiad gosod.

Cyswllt cyflogwr a chyswllt arall

Y cyswllt cyflogwr ddylai fod y person sy'n cyflogi'r cynorthwyydd gofal personol.

Bydd y person yma’n derbyn llythyrau yn sôn am y tasgau mae rhaid iddyn nhw eu cwblhau ac erbyn pryd.

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny, fe ddylech chi gadarnhau pwy ydy’r cyswllt cyflogwr rŵan.

At hyn mae gennym ni gyfres o ebyst i'ch helpu efo'ch dyletswyddau. Os ydych chi'n defnyddio rhywun arall i helpu gyda rhai o'r tasgau (e.e eich cyfrifydd neu rywun o'ch teulu) neu os hoffech chi dderbyn yr ebyst hyn, fyddech chi gystal â rhoi eich cyfeiriad ebost chi/ eu cyfeiriad ebost nhw drwy ddefnyddio'r ddolen isod.

Fe ddylech chi ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn diweddaru eich manylion cyswllt.

Enwebu cyswllt


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_gofalwr_a_does_dim_angen_cynllun_pensiwn_arna_i_rwan.cadarnhau_gyda_phwy_y_dylem_ni_gysylltu.page