Cam 2 Sicrhau nad oes unrhyw beth wedi newid

Mae rhaid i chi wneud hyn dri mis cyn eich dyddiad gosod.

Rydych chi wedi dweud wrthym ni o'r blaen nad oes gennych chi unrhyw un mae'n rhaid i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Gwiriwch eto faint fydd eich cynorthwyydd gofal person yn ei ennill a faint fydd eu hoed nhw ar eich dyddiad gosod. Bydd hyn yn dweud wrthych chi a fu newid yn eich dyletswyddau.

Os bydd eich cynorthwyydd gofal personol rhwng 22 mlwydd oed ac oed pensiwn y wlad ac yn ennill mwy na £833 y mis neu £192 yr wythnos, mae'n rhaid i chi eu rhoi nhw ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Mae rhaid i chi wirio a oes rhywbeth wedi newid gan ddefnyddio ein Teclyn Gwirio’ch Dyletswyddau.

Does gen i neb i'w roi ar gynllun pensiwn

Os nad oes unrhyw beth wedi newid a does gennych chi neb i'w roi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod ewch i ran nesa'r canllaw hwn sef Beth i'w wneud ar eich dyddiad gosod. Mae gennych chi orchwylion eraill i'w gwneud yn dal i fod.


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_gofalwr_a_does_dim_angen_cynllun_pensiwn_arna_i_rwan.sicrhau_nad_oes_unrhyw_beth_wedi_newid.page