Rydw i'n cyflogi pobl yn y cartref ond does dim angen i mi gynnig pensiwn ar hyn o bryd

Ar sail yr wybodaeth roesoch chi bydd angen i chi ddilyn y camau isod er mwyn cyflawni’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig.

Pa help sydd ar gael ichi?

Cyn ichi fynd ati i gwblhau'r camau isod, gwyliwch ein fideo sy'n gyflwyniad i beth sydd angwn ichi ei wneud a lle i fanteisio ar help.

Cofiwch, hyd yn oed os nad oes gennych chi gweithwyr sydd angen eu rhoi ar gynllun pensiwn mae yna ddyletswyddau eraill yn dal i fod arnoch chi gan gynnwys ysgrifennu at eich holl gweithwyr fesul un a chwblhau'ch datganiad cydymffurfio.

Mae ymrestru awtomatig yn ddyletswydd gyfreithiol. Gall peidio â gwneud hynny olygu dirwy.

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Mae tasgau y mae angen ichi eu cwblhau. Ewch i'r afael â hyn rŵan.

Wneud hyn rŵan

Dywedwch wrthym at bwy y dylem gyfeirio e-byst ac anfon cymorth a chanllaw.

Wneud hyn rŵan

Sicrhau nad oes gweithwyr gennych y mae rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn.

Wneud hyn rŵan

Mae rhaid i chi ganfod oedran pob gweithwyr a faint mae’n ennill, ac mae rhaid i chi ysgrifennu at bob gweithiwr gan ddefnyddio ein templedi llythyr.

Wneud hyn rŵan
Mae rhaid i chi ddweud wrthym eich bod wedi cyflawni’ch dyletswyddau cyfreithiol wrth gwblhau’r datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_pobl_yn_y_cartref_ond_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan.page