Rydw i’n gyflogwr ac mae rhaid i mi gynnig pensiwn

Ar sail yr wybodaeth roesoch chi rydych yn gyflogwr ac mae gennych weithwyr y mae rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn o’r dyddiad gosod. Eich dyddiad gosod ydy’r dyddiad y mae’r gyfraith yn effeithio arnoch.

Pan ddewiswch gynllun pensiwn a deall pa weithwyr bydd angen i chi eu rhoi ar y cynllun, fe fydd angen i chi dalu arian at y pensiynau bob tro rydych yn gweithredu’ch cyflogres. Mae angen i chi fonitro’ch gweithwyr hefyd rhag ofn i’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig newid.

Cofiwch, mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gofrestru. Gall peidio â gwneud hynny olygu dirwy. 

 

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Wneud hyn rŵan

Dywedwch wrthym at bwy y dylem anfon e-byst ychwanegol gyda chymorth a chanllaw.

Wneud hyn rŵan

Sicrhewch fod gennych gynllun pensiwn y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer ymrestru awtomatig.

Wneud hyn rŵan

Defnyddiwch ein teclyn er mwyn darganfod pwy mae arnoch angen ei roi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Wneud hyn rŵan

Defnyddiwch ein llythyr templed i ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol i egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddo.

Wneud hyn rŵan
Dywedwch wrthym sut rydych wedi cyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol drwy gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_ac_mae_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn.page