Cam 1 Cadarnhau gyda phwy y dylem gysylltu

Dim ond pum munud y dylai hyn gymryd

Byddwn ni mewn cysylltiad â chi dros y misoedd nesaf wrth i chi nesu at eich dyddiad gosod.

Cyswllt cyflogwr a chyswllt arall

Y perchennog neu’r person uchaf yn eich cwmni fydd y cyswllt cyflogwr a dyma pwy fydd yn gyfrifol am sicrhau bod eich cwmni’n cyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol.

Fe fydd y person yma’n derbyn llythyrau yn sôn am y tasgau y mae rhaid iddyn nhw eu cwblhau ac erbyn pryd.

Os nad ydych wedi gwneud hynny, fe ddylech chi gadarnhau pwy ydy’r cyswllt cyflogwr rŵan.

Mae cyfres o e-byst y byddwn yn eu hanfon atoch hefyd i’ch helpu â’ch dyletswyddau. Os oes rhywun arall yn eich helpu gyda rhai o’ch tasgau (e.e. cyfrifydd, cynghorydd ariannol neu weithiwr), nodwch y cyfeiriad e-bost wrth ddilyn y ddolen isod. Neu os hoffech chi dderbyn yr e-byst, rhowch eich cyfeiriad e-bost inni.

Fe ddylech chi ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn diweddaru eich manylion cyswllt.

Os ydych chi wedi cyflwyno manylion eich 'person cyswllt cyflogwr' a 'person cyswllt ychwanegol' eisoes ac fod unrhyw newidiadau ers hynny, gallwch hefyd ddefnyddio'r ffurflen hon er mwyn diweddaru'r manylion.

Enwebu cyswllt


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_ac_mae_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn.cadarnhau_gyda_phwy_y_dylem_gysylltu.page