Am beth y dylech chwilio wrth ddewis cynllun pensiwn

Fe ddylech chi edrych ar y gwahanol gynlluniau a dewis un sy’n addas ar eich cyfer chi a’ch gweithwyr. Mae nifer o bethau allweddol y dylech chi eu gwirio cyn ichi benderfynu pa gynllun pensiwn i'w ddefnyddio ar gyfer eich staff:

Gwiriwch os allwch chi ddefnyddio'r cynllun pensiwn ar gyfer cofrestru awtomatig ac os bydd yn derbyn pob aelod o staff sydd arnoch chi angen eu cofrestru ar gynllun. Darllenwch fwy
Gwiriwch faint fydd y cynllun pensiwn yn ei gostio i chi a'ch staff. Darllenwch fwy
Os ydych chi'n cyflogi staff sydd ddim yn talu treth incwm, gwiriwch fod y cynllun yn defnyddio 'rhyddhad wrth ffynhonnell' er mwyn ychwanegu rhyddhad treth gan y llywodraeth. Darllenwch fwy
Edrychwch pa wasanaethau ychwanegol mae'r cynllun yn ei gynnig (tebyg i ysgrifennu at eich staff) ac os bydd yn gweithio gyda'ch meddalwedd cyflogres. Darllenwch fwy

Dod o hyd i gynllun pensiwn

Mae llawer o ffyrdd y gallwch ddod o hyd i gynllun pensiwn. Ewch i  ddewis cynllun pensiwn.


* Mae llawer iawn o gynlluniau pensiwn eraill sydd ar gael sydd heb eu rhestru ar y wefan hon. Efallai y bydd ffyrdd eraill hefyd i gynlluniau ddangos i gyflogwyr fod eu cynlluniau yn rhedeg yn dda. Dydy hi ddim yn gyfrifoldeb arnom ni i wirio fod honiadau cynlluniau yn gywir.

Ni allwn ni argymell na chefnogi unrhyw gynllun pensiwn na sefydliad penodol. Dydy cynnwys unrhyw gynllun neu sôn am unrhyw sefydliad ar y wefan hon ddim yn sicrhau eu bod nhw'n addas. Mae'r tudalennau gwe hyn wedi'u darparu er mwyn rhannu gwybodaeth a chyfarwyddyd yn unig.

home.cymraeg.symud_eich_dyddiad_gweithredu_ymlaen.page