Rydw i’n gyflogwr, does dim rhaid i mi gynnig pensiwn rwan ond mae arna i ddyletswyddau serch hynny

Ar sail yr wybodaeth roesoch chi fe fydd angen i chi ddilyn y camau isod er mwyn cyflawni’ch dyletswyddau ymrestru awtomatig.

Cofiwch fod arnoch ddyletswyddau dros eich gweithwyr, fel ysgrifennu at bob un yn unigol a chwblhau eich datganiad cydymffurfio hyd yn oed os nad oes gennych weithwyr y mae angen i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn.

Mae ymrestru awtomatig yn ddyletswydd gyfreithiol arnoch ac mae’n bosib y byddwch yn wynebu dirwy os nad ydych yn gweithredu.

Beth mae rhaid i chi wneud a pha bryd

Mae tasgau y mae angen ichi eu cwblhau. Ewch i'r afael â hyn rŵan.

Wneud hyn rŵan.

Rhowch wybod inni at bwy ddylen ni anfon e-byst ychwanegol gyda help ac arweiniad.

Wneud hyn rŵan.

Sicrhau nad oes gweithwyr gennych y mae rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn.

Wneud hyn rŵan.

Mae rhaid i chi ganfod oedran pob gweithiwr a faint mae’n ennill, ac mae rhaid i chi ysgrifennu at bob gweithiwr gan ddefnyddio ein templedi llythyr.

Wneud hyn rŵan.
Mae rhaid i chi ddweud wrthym eich bod wedi cyflawni’ch dyletswyddau cyfreithiol wrth gwblhau’r datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan_ond_mae_arna_i_ddyletswyddau_serch_hynny.page