Cam 3 Beth fydd angen i chi wneud ar eich dyddiad gosod

Mae rhaid i chi wneud hyn ar eich dyddiad gosod

Ar eich dyddiad gosod, mae rhaid i chi ganfod oedran pob gweithiwr a faint mae’n ennill. Fe fydd hyn yn eich galluogi i ddarganfod yr hyn mae rhaid i chi wneud a dyma fydd ‘asesu’ch gweithwyr’. Fe ddylech ddefnyddio’r wybodaeth yma er mwyn cwblhau eich datganiad cydymffurfio.

Asesu’ch gweithwyr

Fe fydd eich gweithwyr yn un o’r ddau ddosbarth isod...
Cyfanswm Cyflog Oedran 16 - 21 22 – Oedran Pensiwn y Wlad* Oedran Pensiwn y Wlad* - 74
Dros £833 y mis
(Dros £192 y wythnos)
Math 2 Math 1 Math 2
£833 y mis neu lai 
(£192  yr wythnos neu lai)
Math 2 Math 2 Math 2

Oedran Pensiwn y Wlad* Os nad ydych yn siwr beth ydy hwn, defnyddiwch y Gyfrifiannell Pensiwn y Wlad

Ysgrifennu at eich gweithwyr

Mae rhaid i chi ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol yn egluro wrthyn nhw sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw, hyd yn oed os nad oes rhaid i chi roi gweithwyr ar gynllun pensiwn. Gwnewch hyn o fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad gosod. Gallwch ddiwygio ein templed llythyr enghreifftiol isod.

Beth nesaf

Fe fydd y cam nesaf yn eich helpu â’ch datganiad cydymffurfio, ond nid dyma ddiwedd i broses, fe fydd arnoch ddyletswyddau parhaus dros eich gweithwyr.

Pa fath?

Ewch ati'n ddi-drafferth i benderfynu pa 'gategori' y mae'r aelod o staff yn perthyn iddo

Y cwbl y bydd arnoch angen ei wybod ydy rhyw, oedran a faint mae pob gweithiwr yn ennill.

Rhyw

Oedran ar eich dyddiad gweithredu

Cyfanswm cyflog

£

confused man

Caiff yr aelod o staff ei ddynodi fel Math .

Ailddechrau

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan_ond_mae_arna_i_ddyletswyddau_serch_hynny.beth_mae_angen_i_chi_wneud_ar_eich_dyddiad_gosod.page