Cam 2 Dewis cynllun pensiwn (neu wirio’r un sydd gennych chi)

Fe ddylech chi wneud hyn tua chwe mis cyn eich dyddiad gweithredu gan ei bod hi'n bosib y bydd angen peth amser arnoch chi i’w gwblhau

Bydd angen cynllun pensiwn arnoch chi sydd wedi ei osod ar gyfer ymrestru awtomatig. Byddwch chi a'ch cynorthwyydd gofal personol yn talu arian i'r cynllun hwn i'w helpu nhw i gynilo ar gyfer eu hymddeoliad.

Oni bai bod arnoch chi eisiau defnyddio cynllun pensiwn sydd eisoes yn bodoli ar gyfer ymrestru awtomatig, bydd angen i chi gael un newydd.

Angen pensiwn?

Os oes angen i chi roi'ch cynorthwyydd gofal personol ar gynllun pensiwn mae'r National Employment Savings Trust (NEST) Genedlaethol yn ddarparwr cynlluniau pensiwn a sefydlwyd gan y Llywodraeth ar gyfer cyflogwyr fel chi. Mae'n rhaid iddi dderbyn unrhyw gyflogwr hoffai ymuno.  www.nestpensions.org.uk.

Mae yna gynlluniau pensiwn eraill ar gael. I wybod mwy am y cynlluniau hyn a sut i ddewis un ewch i'r adran ‘dewis cynllun pensiwn

 

Beth nesaf?

Nawr eich bod wedi dewis cynllun pensiwn, mae angen i chi ymrestu'ch cynorthwyydd gofal personol arno. Bydd y cam nesaf yn eich helpu i wneud hyn.


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_in_cyflogi_cynorthwyydd_gofal_personol_ac_mae_angen_i_mi_gynnig_pensiwn.dewis_cynllun_pensiwn_neu_wirio_r_un_sydd_gennych_chi.page