Cam 4 Ysgrifennu at eich darparwr gofal personol

Mae rhaid i chi wneud hyn o fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad gweithredu.

O fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad gweithredu, mae hi'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i ysgrifennu at eich cynorthwyydd gofal personol yn egluro sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw.

Mae'n bosib y bydd eich darparwr pensiwn yn fodlon ysgrifennu at eich staff ichi, neu fel arall gallwch ddiwygio'r templedi llythyrau enghreifftiol isod:

Mae gen i gymhorthydd gofal personol mae'n rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn

Hefyd bydd angen ichi gynnwys y mewnosodiad pan fyddwch yn anfon llythyrau at eich cynorthwyydd gofal personol y mae’n rhaid eu cofrestru ar gynllun pensiwn.

Templed Llythyr mewn ieithoedd eraill

Fe allwch chi weld cyfieithiadau o'n templedi llythyrau - gan gynnwys fersiynau Bwlgariad, Pwylaidd a Rwmanaidd - o dan templedi llythyrau ymrestru.

Mae gen i gymhorthydd gofal personol fydd yn cael eu gohirio

  • Mae templed llythyr ar wahân os ydych yn bwriadu gohirio’r broses.

Beth nesaf?

Bydd y cam nesaf yn eich helpu i gwblhau'ch datganiad cydymffurfio.


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_in_cyflogi_cynorthwyydd_gofal_personol_ac_mae_angen_i_mi_gynnig_pensiwn.ysgrifennu_at_eich_darparwr_gofal_personol.page