Trosolwg cofrestru awtomatig

Mae’r gyfraith ar bensiynau gweithle wedi newid.

P’un a ydych chi’n torri gwallt, yn bensaer neu’n cyflogi rhywun i ofalu am rywun hŷn neu blentyn, os ydych chi’n cyflogi unrhyw un, yna rydych chi’n gyflogwr ac mae gennych chi ‘ddyletswyddau’ dan y ddeddf bensiynau.

Mae Cofrestru Awtomatig yn golygu bod yn rhaid i chi – a phob cyflogwr arall yn y DU – gofrestru staff ar gyfer cynllun pensiwn a thalu i mewn i’r cynllun. Mae’n bwysig felly eich bod chi’n gwybod beth sy’n rhaid ei wneud – ac erbyn pryd – er mwyn cydymffurfio â’r  dyletswyddau penodol sydd arnoch chi fel cyflogwr.

Mae’n gyfrifoldeb gan y Rheolydd Pensiynau i sicrhau bod pob cyflogwr yn cydymffurfio â’r gyfraith. Rydym ni felly’n cynnig help ar ffurf arweiniad a’r wybodaeth y bydd arnoch chi ei angen i ymgymryd â’ch dyletswyddau.

Bydd natur y dyletswyddau’n amrywio yn ôl natur eich amgylchiadau fel cyflogwr ac amgylchiadau eich staff. Felly, er mwyn deall yr hyn sy’n rhaid ei wneud, defnyddiwch ein 'Gwiriwr Dyletswyddau'; mae hwn yn defnyddio cyfres o gwestiynau i ganfod beth ydi eich dyletswyddau ac yn nodi pa bryd y bydd angen i chi fod wedi eu cyflawni.

home.cymraeg.trosolwg_cofrestru_awtomatig.page