Cyflogwyr

Ymrestru Awtomatig

Mae’r gyfraith ynghylch pensiynau gwaith wedi newid. Yn unol â Deddf Pensiynau 2008, mae rhaid i bob cyflogwr ym Mhrydain roi rhai gweithwyr ar gynllun pensiwn a chyfrannu tuag ato. ‘Ymrestru awtomatig’ ydy’r enw am hyn.

Waeth mai trin gwaith, pensaernïaeth neu ofal personol ydy’ch maes, os ydych yn cyflogi o leiaf un person, rydych yn gyflogwr ac mae arnoch ddyletswyddau cyfreithiol.

Mae’n bwysig eich bod yn deall yr hyn y dylech ei wneud ac erbyn pa bryd; fe fydd hyn yn dibynnu ar eich amgylchiadau ac amgylchiadau eich gweithwyr. Er mwyn deall yr hyn mae rhaid i chi wneud, pryd mae rhaid i chi ei wneud ac er mwyn sicrhau mai dim ond y tasgau sy’n berthnasol i chi rydych yn eu gwneud, atebwch y cwestiynau yn ein ‘Gwiriwr Dyletswyddau’.

Dechreuwch yma


Y tro diwethaf i chi ymweld, roeddech yn

Amdanom ni

Y Rheolydd Pensiynau ydy rheolydd cynlluniau pensiwn yn y gwaith ym Mhrydain. Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr, cyflogwyr, arbenigwyr pensiwn a chynghorwyr busnes, yn rhoi cyngor ar yr hyn sy’n ddisgwyliedig ganddynt.

Rheoli cynllun

Mae'n bwysig i gyflogwyr ddeall eu swyddogaeth wrth gynnal cynllun pensiwn o safon. Bydd dyletswyddau gwahanol a phethau gwahanol i ganolbwyntio arnyn nhw yn dibynnu ar y math o gynllun sydd gennych chi. Rydym ni wedi cyhoeddi canllawiau ac adnoddau i helpu cyflogwyr ddeall eu swyddogaethau gwahanol gyda chynlluniau gwahanol.

home.cymraeg.employers.page