Neidio i’r prif gynnwys

Cyflogwyr ailgofrestru awtomatig

Mae gan bob cyflogwr sydd ag o leiaf un aelod staff ddyletswyddau newydd, gan gynnwys cofrestru pawb sy’n gymwys i gynllun pensiwn y gweithle a chyfrannu at y pensiwn hwnnw. Gelwir hyn yn gofrestru awtomatig.

Unigolion

Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn, rheolwyr cynllun a'ch cyflogwr i helpu diogelu eich pensiwn gweithle.

Ynglyn â Ni

Y Rheoleiddiwr Pensiynau yw rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynlluniau pensiwn yn y gwaith.

Help gwefan

Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud cwyn yn erbyn Y Rheoleiddiwr Pensiynau neu i ddarparu adborth ar ein gwefan.

Cysylltu â ni

Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru awtomatig a chwythu’r chwiban.

We'd welcome your feedback

Thank you for visiting The Pensions Regulator website. To help us improve our website, we'd really like to hear what you think about the site and your experience of using it today.

To take part in this quick 5 minute survey, please click the button below and remember to give us your feedback at the end of your visit.Take Survey

home.cymraeg.page