Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ailgofrestru

Pob tair blynedd mae gofyn ichi gofrestru staff penodol ar gynllun pensiwn unwaith eto. Y term am hyn ydy 'ailgofrestru'.

Bydd yn rhaid ichi gyflawni eich dyletswyddau ail-gofrestru oddeutu tair blynedd ar ôl eich dyddiad gosod gofrestru awtomatig. Bydd eich dyletswyddau yn dibynnu ar os ydych chi'n datgan fod gennych chi staff i'w hail-gofrestru neu os nad oes gennych chi unrhyw staff i'w hail-gofrestru. Un ffordd neu'i gilydd, bydd gofyn ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio i roi gwybod inni sut ydych chi wedi cyflawni'ch dyletswyddau gofynnol.

Cofiwch, mae'n ddyletswydd arnoch chi i ail-gofrestru ac ail-ddatgan ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y bydd gofyn ichi dalu dirwy.

Eisoes wedi ailgofrestru am y tro cyntaf? Canfod beth sydd angen ichi ei wneud ar gyfer eich ail-gofrestru nesaf.

Beth sydd angen i chi ei wneud ac erbyn pryd

Cam 1: Ailgofrestru

1. Dewiswch eich dyddiad ail-gofrestru

Dewiswch eich dyddiad ail-gofrestru ymhen cyfnod o chwe mis, sy'n cychwyn tri mis cyn iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod gofrestru awtomatig a thri mis ar ôl y dyddiad hwnnw.

Fe ddylech chi wneud hyn ar unwaith.

2. Asesu'ch Staff

Ar y dyddiad rydych yn bwriadu ail-gofrestru, bydd angen ichi asesu rhai staff penodol er mwyn gweld oes angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Mae'n rhaid ichi wneud hyn ar eich dyddiad ail-gofrestru.

3. Ysgrifennu at y staff rydych chi wedi eu hail-gofrestru

Defnyddiwch ein templed llythyr enghreifftiol i ysgrifennu at staff i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi eu hail-gofrestru ar gynllun pensiwn.

Bydd yn rhaid ichi wneud hyn ymhen chwe wythnos o'ch dyddiad ail-gofrestru.

Cam 2: Ail-ddatganiad

Cwblhau eich Ail-ddatganiad Cydymffurfio

Defnyddiwch ein rhestr wirio ar gyfer ail-ddatgan (PDF, 660kb, 2 dudalen) i ganfod yr wybodaeth fydd angen ichi ei chyflwyno i ddatgan sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau cyfreithiol.

Bydd yn rhaid ichi wneud hyn ymhen pum mis ers iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod gofrestru awtomatig.