Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cam 3 Ysgrifennu at y staff rydych chi wedi eu hail-ymrestru

Bydd yn rhaid ichi wneud hyn ymhen chwe wythnos o'ch dyddiad ail-gofrestru

Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi, chwe wythnos ar ôl eich dyddiad ail-gofrestru, i ysgrifennu at bob aelod o staff i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Mae'n bosib y bydd eich darparwr pensiwn yn fodlon gwneud hyn ar eich rhan neu gallwch ddiwygio'n templed llythyr enghreifftiol.

Templed llythyr ar gyfer staff caiff eu gofrestru ar gynllun pensiwn ond sydd ddim yn derbyn gostyngiadau ar dreth
WORD 38KB
Defnyddiwch y templed yma os ydy'r aelod o staff rydych wedi eu hail-gofrestru ddim yn derbyn gostyngiadau treth ar eu cyfraniadau oherwydd bod eich cynlluniau pensiwn yn defnyddio cytundeb taliadau net. Gwelwch mwy am y cynlluniau er mwyn gwybod mwy am ostyngiadau treth.
Defnyddiwch y templed yma os ydy'r aelod o staff rydych wedi eu hail-ymrestru ddim yn derbyn gostyngiadau treth ar eu cyfraniadau oherwydd bod eich cynlluniau pensiwn yn defnyddio cytundeb taliadau net. Gwelwch mwy am y cynlluniau er mwyn gwybod mwy am ostyngiadau treth.

Beth nesaf?

Bydd y cam nesaf yn help ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio.