Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Cwestiwn 3: Wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod, a fydd gan unrhyw un o'r staff wnaeth ddadgofrestru o'r cynllun neu leihau eu cyfraniadau enillion cyn treth sy'n uwch na:

  • £10,000 y flwyddyn
  • £833 y mis neu
  • £192 yr wythnos

Dewiswch 'ddim yn siŵr' os ydy tâl unrhyw un o'ch staff yn amrywio o un cyfnod talu i'r llall.