Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Cwestiwn 4: O'r staff y bu ichi gyhoeddi sy'n ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) oes neu a fydd unrhyw un rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth* wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod?

*Canfod oedran pensiwn y wladwriaeth yn defnyddio'r cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.