Q4 Or staff y bu ichi gyhoeddi syn ennill mwy | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Cwestiwn 4: O'r staff y bu ichi gyhoeddi sy'n ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) oes neu a fydd unrhyw un rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth* wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod?

*Canfod oedran pensiwn y wladwriaeth yn defnyddio'r cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.