Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Rydw i yn neu fe fydda i yn gyflogwr gyda staff i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Bu ichi ddewis yr opsiynau canlynol:

  • bu ichi gofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad gosod
  • roedd gennych chi staff wnaeth ddadgofrestru o'ch cynllun neu sydd wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • mae rhai o'r staff yn neu am ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod
  • mae rhai o'r staff hynny yn, neu am fod, rhwng 22 ac oed pensiwn y wladwriaeth wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Pwysig

Unwaith ichi ail-gofrestru eich staff ar eich cynllun pensiwn bydd angen ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio hefyd i roi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau.