YES4 Rydw gyflogwr gyda staff iw hail gofrestru | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Rydw i yn neu fe fydda i yn gyflogwr gyda staff i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Bu ichi ddewis yr opsiynau canlynol:

  • bu ichi gofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad gosod
  • roedd gennych chi staff wnaeth ddadgofrestru o'ch cynllun neu sydd wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • mae rhai o'r staff yn neu am ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod
  • mae rhai o'r staff hynny yn, neu am fod, rhwng 22 ac oed pensiwn y wladwriaeth wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Pwysig

Unwaith ichi ail-gofrestru eich staff ar eich cynllun pensiwn bydd angen ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio hefyd i roi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau.