Astudiaethau Achos Ymrestru Awtomatig

Darllenwch astudiaeth achos gan Dean Casswell o elusen Bag Books ynglŷn â pham wnaethon nhw weithredu'n gynnar, a'r her sy'n wynebu cwmni bychan.

Sut wnaeth Bag Books ymrestru'n awtomatig

Darllenwch astudiaeth achos gan Lisa Dunne o gwmni JW Stratton ynglŷn â pham wnaethon nhw benderfynu gweithredu'n gynnar a pha mor bwysig oedd gweld oedd eu systemau cyflogres ar brawf.

Sut wnaeth JW Stratton ymrestru'n awtomatig

home.cymraeg.astudiaethau_achos_ymrestru_awtomatig.page