Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Pob tair blynedd bydd gofyn ichi ail-gofrestru staff penodol sydd wedi dadgofrestru o'ch cynllun pensiwn. Y term am hyn ydy ail-gofrestru.

Pe bai gennych chi staff i'w hail-gofrestru ar eich cynllun ai pheidio, mae dal gofyn ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio er mwyn rhoi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau. Cofiwch, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i ail-gofrestru a chwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gall ailgofrestru ac ailddatgan fod yn broses dau gam. Atebwch y cwestiynau isod i ganfod beth sydd yn rhaid ichi ei wneud ac erbyn pryd.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 1: Ydych chi wedi cofrestru staff ar eich cynllun pensiwn?

Ydych chi wedi defnyddio'r adnodd ail-gofrestru o'r blaen neu yn defnyddio dyfais wahanol?


Ailgofrestru ac ailddatgan

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gall ailgofrestru ac ailddatgan fod yn broses dau gam. 

Gweld y sgript ar gyfer y fideo hwn.

Proses ail-gofrestru nesaf

Ydych chi wedi ail-gofrestru am y tro cyntaf? Darganfod beth sydd angen ichi ei wneud ar gyfer eich proses ail-gofrestru nesaf.