Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Pob tair blynedd bydd gofyn ichi ail-gofrestru staff penodol sydd wedi dadgofrestru o'ch cynllun pensiwn. Y term am hyn ydy ail-gofrestru.

Pe bai gennych chi staff i'w hail-gofrestru ar eich cynllun ai pheidio, mae dal gofyn ichi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio er mwyn rhoi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau. Cofiwch, mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i ail-gofrestru a chwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio ac os na wnewch chi hynny, mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gall ailgofrestru ac ailddatgan fod yn broses dau gam. Atebwch y cwestiynau isod i ganfod beth sydd yn rhaid ichi ei wneud ac erbyn pryd.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 1: Ydych chi wedi cofrestru staff ar eich cynllun pensiwn?

Ydych chi wedi defnyddio'r adnodd ail-gofrestru o'r blaen neu yn defnyddio dyfais wahanol?


Ailgofrestru ac ailddatgan

Yn ddibynnol ar eich amgylchiadau, gall ailgofrestru ac ailddatgan fod yn broses dau gam. 

Gweld y sgript ar gyfer y fideo hwn.

Proses ail-gofrestru nesaf

Ydych chi wedi ail-gofrestru am y tro cyntaf? Darganfod beth sydd angen ichi ei wneud ar gyfer eich proses ail-gofrestru nesaf.