Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cyflogwyr

Mae gan bob cyflogwr sydd ag o leiaf un aelod staff ddyletswyddau newydd, gan gynnwys cofrestru pawb sy’n gymwys i gynllun pensiwn y gweithle a chyfrannu at y pensiwn hwnnw. Gelwir hyn yn gofrestru awtomatig.

Rheoli cynllun

Canllaw ac adnoddau i helpu cyflogwyr i ddeall eu rôl wrth redeg cynllun pensiwn o safon.

Unigolion

Rydym yn gweithio gydag ymddiriedolwyr cynlluniau pensiwn, rheolwyr cynllun a'ch cyflogwr i helpu diogelu eich pensiwn gweithle.

Pwy ydym yn ei wneud a phwy ydym ni

Y Rheoleiddiwr Pensiynau yw rheoleiddiwr y Deyrnas Unedig ar gyfer cynlluniau pensiwn yn y gwaith.

Help gwefan

Mae’n cynnwys gwybodaeth ar sut i wneud cwyn yn erbyn Y Rheoleiddiwr Pensiynau neu i ddarparu adborth ar ein gwefan.

Cysylltu a ni Manylion cyswllt ar gyfer cofrestru awtomatig a chwythu’r chwiban.