Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cysylltu â ni

Dod o hyd i atebion cyffredin a sut i ddod i gysylltiad â ni.

Cyflogwyr ac ymgynghorwyr Ymrestru Awtomatig (AE)

Cyn ichi gysylltu â ni gydag ymholiad ymrestru awtomatig (AE), gwiriwch a all y canlynol eich helpu chi:

Gallwch hefyd wirio os gall ein safle cwestiwn ac ateb eich helpu chi. Mae hyn yn cynnwys ein manylion cyswllt ar gyfer ymrestru awtomatig a chydymffurfio ac ymholiadau gorfodi.

Cymorth ymrestru awtomatig a manylion cyswllt

Ymddiriedolwyr, ymgynghorwyr cynlluniau a rhai sy’n chwythu’r chwiban

Cyn ichi gysylltu â ni, gwiriwch a yw’r wybodaeth ganlynol yn ateb eich ymholiad:

Ffôn

0345 600 0707

Oriau agor

  • Dydd Llun 9am i 5pm
  • Dydd Mawrth 9am i 5pm
  • Dydd Mercher 10am i 5pm
  • Dydd Iau 9am i 5pm
  • Dydd Gwener 9am i 5pm

Mae galwadau’n cael eu recordio at ddibenion hyfforddi ac ansawdd.

E-bost

Cyfeiriad

Cymorth i Gwsmeriaid, Y Rheoleiddiwr Pensiynau, Telecom House, 125-135 Preston Road, Brighton BN1 6AF

Aelodau’r cynllun

Ni allwn helpu gydag ymholiadau am fuddion pensiwn unigolyn. Mae’n well siarad â’ch darparwr pensiwn yn gyntaf.

Mae HelpwrArian yn darparu canllaw a chymorth am bensiynau ac ymddeoliad i gynilwyr.

Mae HelpwrArian yn wasanaeth diduedd ac am ddim a gefnogir gan y llywodraeth.

Diogelwch data

Am wybodaeth ar sut y defnyddir a chedwir eich data personol a’i gadw’n ddiogel a’ch hawliau, darllenwch ein hysbysrwydd preifatrwydd.