Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Rydw i yn neu mi fydda i yn gyflogwr gyda staff i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Yn seiliedig ar yr wybodaeth rydych wedi'i chyflwyno, mae angen ichi ail-gofrestru rhai staff ar eich cynllun pensiwn. Mae'n rhaid ichi gyflawni'r ddau gam isod, sef cwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio i roi gwybod inni faint o aelodau o staff rydych wedi'u hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Cofiwch, mae'r rhain yn ddyletswyddau cyfreithiol arnoch chi ac os na wnewch chi eu cyflawni mewn pryd mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Mae hefyd gofyn ichi barhau gyda'ch dyletswyddau parhaus eraill.

Beth sydd angen i chi ei wneud ac erbyn pryd

Cam 1: Ailgofrestru

Gwirio fod gennych chi staff iw hail gofrestru ar eich cynllun pensiwn

Mae'n rhaid ichi wirio oedran ac enillion y staff rydych wedi'u hadnabod a chanfod oes angen ichi eu hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Gwnewch hyn wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

2. Ysgrifennu at staff rydych wedi'u hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn

Defnyddiwch ein templed llythyr enghreifftiol i ysgrifennu at staff i roi gwybod iddyn nhw eich bod chi wedi'u hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

Gwnewch hyn ymhen 6 wythnos wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Cam 2: Ail-ddatganiad

Cwblhau eich Ail-ddatganiad cydymffurfio erbyn eich dyddiad terfyn

Defnyddiwch ein rhestr wirio ar gyfer ail-ddatgan (PDF, 660kb, 2 dudalen) i gwblhau eich ail-ddatganiad i roi gwybod inni faint o aelodau o staff rydych wedi'u hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn. Cofiwch wneud hyn erbyn eich dyddiad terfyn ar gyfer ail-ddatgan neu mae'n bosib y cewch chi ddirwy.

Cofiwch wneud hyn ymhen 5 mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.