Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio erbyn eich dyddiad terfyn

Mae'n rhaid ichi gwblhau a chyflwyno'ch ail-ddatganiad cydymffurfio ymhen pum mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ar gyfer cofrestru awtomatig. Ni fydd eich dyddiad terfyn ar gyfer ail-ddatgan ddim yn newid os ydych chi'n dewis dyddiad arall ar gyfer asesu'ch staff.

Mae'r ail-ddatganiad cydymffurfio yn ffurflen ar-lein ichi roi gwybod inni sut y bu ichi fodloni'ch dyletswyddau cyfreithiol.

Hyd yn oed oes os rhywun arall (aelod o staff neu gynghorydd busnes) wedi eich helpu gyda'ch dyletswyddau, ac o bosib yn cwblhau'r ail-ddatganiad ichi, eich dyletswydd gyfreithiol chi fel y cyflogwr ydy gofalu caiff yr ail-ddatganiad ei gwblhau mewn pryd a bod yr wybodaeth yn gywir. Os nad ydych chi'n cydymffurfio gyda hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwyon.

Os oes gennych chi'r holl wybodaeth berthnasol i law, gall gymryd cyn lleied â 15 munud ichi gwblhau eich ail-ddatganiad.

Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio fe fydd gennych chi ddyletswyddau parhaus eraill ar ran eich staff fydd angen eu cwblhau.

Dechrau eich ail-ddatganiad rŵan

Er bod gennych chi bum mis i gwblhau eich ail-ddatganiad, rydym yn argymell eich bod yn ei gwblhau cyn gynted â phosib wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Dechrau arni