Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 2: Ai dyma'r tro cyntaf y gofynnwyd i chi gwblhau ailddatganiad o gydymffurfiaeth?

Mae ailddatgan cydymffurfiaeth yn ffurflen ar-lein i chi ddweud wrthym beth wnaethoch chi wrth ailgofrestru

Atebwch ie os:

  • eich bod chi neu aelod o'ch sefydliad neu drydydd parti wedi cwblhau datganiad cydymffurfio dair blynedd yn ôl
  • mai dyma drydydd pen-blwydd eich dyletswyddau dyddiad dechrau neu ddyddiad llwyfannu

Atebwch na os:

  • gwnaethoch chi neu aelod o'ch sefydliad neu drydydd parti gwblhau ailddatganiad cydymffurfio o'r blaen (e.e. chwe a/neu dair blynedd yn ôl)