Cam 3 Beth fydd angen i chi ei wneud ar eich dyddiad gosod

Mae rhaid i chi wneud hyn ar eich dyddiad gosod

Ar eich dyddiad gosod, rhaid i chi weld faint mae'ch cynorthwyydd gofal personol yn ei ennill a faint oed ydyn nhw. Bydd hyn yn dweud wrthych chi beth sydd angen i chi ei wneud. Yr enw ar hyn ydy 'asesu'ch staff.' Fe ddylech chi ddefnyddio'r wybodaeth hon i gwblhau'ch datganiad cydymffurfio.

Asesu’ch gweithwyr

Bydd eich cynorthwyydd gofal personol yn perthyn i un o ddau gategori...
Cyfanswm Cyflog Oedran 16 - 21 22 – Oedran Pensiwn y Wlad* Oedran Pensiwn y Wlad* - 74
Dros £833 y mis
(Dros £192 y wythnos)
Math 2 Math 1 Math 2
£833 y mis neu lai 
(£192  yr wythnos neu lai)
Math 2 Math 2 Math 2

Oedran Pensiwn y Wlad* Os nad ydych yn siwr beth ydy hwn, defnyddiwch y Gyfrifiannell Pensiwn y Wlad

Ysgrifennu at eich cynorthwyydd gofal

Mae'n rhaid i chi ysgrifennu at eich cynorthwyydd gofal personol i'w hysbysu o sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddyn nhw, hyd yn oed os nad oes gennych chi unrhyw un i'w rhoi ar gynllun pensiwn. Gwnewch hyn o fewn chwe wythnos o'ch dyddiad gosod. Gallwch ddiwygio ein templed llythyr enghreifftiol isod.

Beth nesaf?

Fe fydd y cam nesaf yn eich helpu â’ch datganiad cydymffurfio, ond nid dyma ddiwedd i broses, fe fydd arnoch ddyletswyddau parhaus dros eich gweithwyr.

Pa fath?

Ewch ati'n ddi-drafferth i benderfynu pa 'gategori' y mae'r aelod o staff yn perthyn iddo

Y cwbl y bydd arnoch angen ei wybod ydy rhyw, oedran a faint mae pob gweithiwr yn ennill.

Rhyw

Oedran ar eich dyddiad gweithredu

Cyfanswm cyflog

£

confused man

Caiff yr aelod o staff ei ddynodi fel Math .

Ailddechrau

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_cyflogi_gofalwr_a_does_dim_angen_cynllun_pensiwn_arna_i_rwan.beth_mae_angen_i_chi_ei_wneud_ar_eich_dyddiad_gosod.page