Cam 2 Dewis cynllun pensiwn (neu wirio’r un sydd gennych chi)

Fe ddylech wneud hyn cyn eich dyddiad gweithredu

Fe fydd angen cynllun pensiwn arnoch sydd yn cyd-fynd ag ymrestru awtomatig. Fe fyddwch chi a’ch gweithwyr yn talu arian i’r cynllun er mwyn helpu eich gweithwyr gynilo arian ar gyfer eu hymddeoliad.

Os nad ydych am ddefnyddio cynllun pensiwn sy’n bodoli eisoes, fe fydd angen i chi ddod o hyd i gynllun eich hun neu ofyn am gymorth gan eich cyfrifydd neu gynghorydd ariannol.

*Mae llawer iawn o gynlluniau pensiwn eraill sydd ar gael sydd heb eu rhestru ar y wefan hon. Efallai y bydd ffyrdd eraill hefyd i gynlluniau ddangos i gyflogwyr fod eu cynlluniau yn rhedeg yn dda. Dydy hi ddim yn gyfrifoldeb arnom ni i wirio fod honiadau cynlluniau yn gywir.

Ni allwn ni argymell na chefnogi unrhyw gynllun pensiwn na sefydliad penodol. Dydy cynnwys unrhyw gynllun neu sôn am unrhyw sefydliad ar y wefan hon ddim yn sicrhau eu bod nhw'n addas. Mae'r tudalennau gwe hyn wedi'u darparu er mwyn rhannu gwybodaeth a chyfarwyddyd yn unig.

Beth nesaf?

Rŵan eich bod wedi dewis cynllun pensiwn, fe fydd angen i chi roi eich gweithwyr arno. Fe fydd y cam nesaf yn eich helpu â hyn.


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_ac_mae_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn.dewis_cynllun_pensiwn_neu_wirio_r_un_sydd_gennych_chi.page