Cam 4 Ysgrifennu at eich gweithwyr

Mae rhaid i chi wneud hyn o fewn chwe wythnos ar ôl eich dyddiad gosod.

O fewn chwe wythnos o’ch diwrnod gosod, mae’n ddyletswydd arnoch yn ôl y gyfraith i ysgrifennu at bob gweithiwr yn unigol ac egluro sut mae ymrestru awtomatig yn berthnasol iddo fo.

Mae'n bosib y bydd eich darparwr pensiwn yn fodlon ysgrifennu at eich staff ichi, neu fel arall gallwch ddiwygio'r templedi llythyrau enghreifftiol isod:

Gweithwyr y mae rhaid eu rhoi ar gynllun

Hefyd bydd angen ichi gynnwys y mewnosodiad pan fyddwch yn anfon llythyrau at staff y mae’n rhaid eu cofrestru ar gynllun pensiwn.

Gweithwyr nad oes rhaid i mi eu rhoi ar gynllun

Templed llythyr mewn ieithoedd eraill

Fe allwch chi weld cyfieithiadau o'n templedi llythyrau - gan gynnwys fersiynau Bwlgariad, Pwylaidd a Rwmanaidd - o dan templedi llythyrau ymrestru.

Gweithwyr yr ydw i’n gohirio eu hymrestru

Beth nesaf?

Fe fydd y cam nesaf yn helpu i chi gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

 

Eich dyddiad gosod

Defnyddiwch ein Gwiriwr Dyletswyddau er mwyn cadarnhau eich dyddiad gweithredu a dyddiad cau eich datganiad.

Gwirio’ch dyletswyddau


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_ac_mae_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn.ysgrifennwch_at_eich_gweithwyr.page