Cam 4 Datganiad Cydymffurfio

Mae rhaid i chi wneud hyn o fewn pum mis ar ôl eich dyddiad gosod

Ffurflen ar lein ydy’r datganiad er mwyn i chi ddangos inni eich bod wedi cyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol.

Er ei bod yn bosibl bod rhywun arall yn eich helpu â’ch dyletswyddau ac efallai’n cwblhau’r datganiad drosoch, mae’n gyfrifoldeb cyfreithiol arnoch chi i sicrhau bod eich datganiad wedi ei gwblhau mewn pryd a bod yr wybodaeth ynddo yn gywir. Os nad ydych yn gwneud hynny, mae’n bosib y byddwch yn wynebu dirwyon.

Os ydy’r wybodaeth berthnasol i gyd gennych chi wrth law, dim ond tua chwarter awr y bydd arnoch ei angen er mwyn cwblhau’r datganiad. Defnyddiwch ein rhestr wirio i’ch helpu; mae’n nodi’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen ac o ble y cewch yr wybodaeth honno. Mae modd i chi ddefnyddio’r deunyddiau ategol ar y dudalen hon hefyd.

Wedi ichi gwblhau eich datganiad ni fydd y broses ar ben oherwydd mi fydd angen ichi gwblhau dyletswyddau parhaus ar ran eich gweithwyr.

 

Dechrau eich datganiad rŵan

Er bod gennych bum mis i wneud hyn, rydym yn argymell eich bod yn dechrau arni cyn gynted â phosib ar ôl eich dyddiad gosod.

Dechrau


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan_ond_mae_arna_i_ddyletswyddau_serch_hynny.datganiad_cydymffurfio.page