Cam 2 Sicrhau nad oes unrhyw beth wedi newid

Mae rhaid i chi wneud hyn dri mis cyn eich dyddiad gosod.

Fe ddywedoch wrthym nad oes gennych weithwyr y mae rhaid eu rhoi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Fe ddylech chi wirio o bryd i’w gilydd faint mae pob gweithiwr yn ennill a faint oed byddan nhw ar eich dyddiad gosod. Fe fydd hyn yn dangos i chi a ydy’ch dyletswyddau wedi newid ai peidio.

Os ydych yn gweld y bydd gennych weithwyr rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wlad ac yn ennill dros £833 y mis neu £192 yr wythnos, mae rhaid i chi eu rhoi nhw ar gynllun pensiwn ar y dyddiad gosod.

Mae rhaid i chi wirio a oes rhywbeth wedi newid gan ddefnyddio ein Teclyn Gwirio’ch Dyletswyddau.

Does yn dal i fod dim gweithwyr y mae rhaid i mi eu rhoi ar gynllun pensiwn

Os nad oes unrhyw beth wedi newid a does gennych yn dal i fod dim gweithwyr y mae rhaid i chi eu rhoi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod, ewch ymlaen at gam nesa’r canllaw yma: Beth mae rhaid i chi wneud ar eich dyddiad gosod, gan fod arnoch ddyletswyddau eraill.

 


home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_i_n_gyflogwr_does_dim_rhaid_i_mi_gynnig_pensiwn_rwan_ond_mae_arna_i_ddyletswyddau_serch_hynny.sicrhau_nad_oes_unrhyw_beth_wedi_newid.page