Rydw i'n cyflogi cynorthwyydd gofal personol ac mae angen i mi gynnig pensiwn

Yn seiliedig ar yr wybodaeth roesoch chi, rydych chi'n cyflogi cynorthwyydd gofal personol mae'n rhaid eu cofrestru ar gynllun pensiwn o'ch dyddiad gweithredu. Eich dyddiad gweithredu ydy'r dyddiad mae'r gyfraith yn dod yn weithredol i chi.

Pa help sydd ar gael ichi?

Cyn ichi fynd ati i gwblhau'r camau isod, gwyliwch ein fideo sy'n gyflwyniad i beth sydd angwn ichi ei wneud a lle i fanteisio ar help.

Eich dyddiad gweithredu

Eich dyddiadau allweddol: Argraffu

Beth mae angen i chi ei wneud ac erbyn pryd?

Wneud hyn rŵan

Dywedwch wrthym at bwy y dylem gyfeirio e-byst ac anfon cymorth a chanllaw.

Wneud hyn rŵan

Sicrhewch fod gennych chi gynllun pensiwn y gallwch ei ddefnyddio ar gyfer ymrestru awtomatig.

Wneud hyn rŵan

Defnyddiwch ein teclyn er mwyn darganfod pwy mae angen i chi ei roi ar gynllun pensiwn ar eich dyddiad gosod.

Wneud hyn rŵan

Defnyddiwch ein llythyr enghreifftiol i ysgrifennu at eich cymhorthydd gofal personol i ddweud wrthyn nhw sut fydd ymrestru awtomatig yn effeithio arnyn nhw.

Wneud hyn rŵan
Rhowch wybod inni sut aethoch chi ati i fodloni eich dyletswyddau cyfreithlon gan gwblhau eich datganiad cydymffurfio.

home.cymraeg.gwirio_ch_dyletswyddau.rydw_in_cyflogi_cynorthwyydd_gofal_personol_ac_mae_angen_i_mi_gynnig_pensiwn.page