Cam 5 Datganiad cydymffurfio

Mae rhaid i chi wneud hyn o fewn pum mis o’ch dyddiad gweithredu

Ffurflen ar lein ydy’r datganiad er mwyn i chi ddangos inni eich bod wedi cyflawni eich dyletswyddau cyfreithiol.

Er ei bod yn bosibl bod rhywun arall yn eich helpu â’ch dyletswyddau ac efallai’n cwblhau’r datganiad drosoch, mae’n gyfrifoldeb cyfreithiol arnoch chi i sicrhau bod eich datganiad wedi ei gwblhau mewn pryd a bod yr wybodaeth ynddo yn gywir. Os nad ydych yn gwneud hynny, mae’n bosib y byddwch yn wynebu dirwyon.

Os ydy’r wybodaeth berthnasol i gyd gennych chi wrth law, dim ond tua chwarter awr y bydd arnoch ei angen er mwyn cwblhau’r datganiad. Defnyddiwch ein rhestr wirio i’ch helpu; mae’n nodi’r holl wybodaeth y bydd arnoch ei hangen ac o ble y cewch yr wybodaeth honno. Mae modd i chi ddefnyddio’r deunyddiau ategol ar y dudalen hon hefyd.

Wedi ichi gwblhau eich datganiad ni fydd y broses ar ben oherwydd mi fydd angen ichi gwblhau dyletswyddau parhaus ar ran eich gweithwyr.

 

Dechrau eich datganiad rŵan

Er bod gennych bum mis i wneud hyn, rydym yn argymell eich bod yn dechrau arni cyn gynted â phosib ar ôl eich dyddiad gosod.

Cyn ichi fedru dechrau ar eich datganiad cydymffurfio, bydd angen ichi fewngofnodi i Borth y Llywodraeth.

Os oes gennych chi Enw Defnyddiwr Porth y Llywodraeth eisoes, mewngofnodwch a dewiswch ymrestru awtomatig.

Os nad oes gennych chi Enw Defnyddiwr Porth y Llywodraeth, bydd angen ichi greu un. Unwaith fyddwch chi wedi gwneud hyn, fe gewch chi neges yn dweud eich bod chi wedi 'ymrestru'. Bydd hyn yn golygu eich bod wedi ymrestru gyda Phorth y Llywodraeth a gallwch fynd ati i ymrestru er mwyn dechrau ar eich datganiad. Dydy hyn ddim yn golygu eich bod chi wedi cwblhau eich datganiad. Bydd dal angen ichi gwblhau eich datganiad cydymffurfio gyda'r Rheoleiddiwr Pensiynau.

Dechrau

Eich dyddiad datgan

Defnyddiwch ein Gwiriwr Dyletswyddau er mwyn cadarnhau eich dyddiad gweithredu a dyddiad cau eich datganiad.

Gwirio’ch dyletswyddau