Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cofrestru awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf

Ydy unrhyw un o'r bobl rydych chi'n eu cyflogi rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth*?

Dewiswch 'Ansicr' os nad ydych chi wedi cyflogi eich aelod cyntaf o staff eto a ddim yn gwybod beth fydd eu hoedran.
*Darganfyddwch beth ydy oed pensiwn y wladwriaeth drwy ddefnyddio cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.