Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cofrestru awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf

Oes gan unrhyw un o'r bobl rydych chi wedi'u rhestru sydd rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth* enillion cyn tynnu treth sy'n fwy na:

  • £10,000 y flwyddyn neu
  • £833 y mis neu
  • £192 yr wythnos

Dewiswch 'Ansicr' os nad ydych chi wedi cyflogi eich aelod cyntaf o staff eto ac felly ddim yn gwybod faint fyddan nhw'n ei ennill

*Darganfyddwch beth ydy oed pensiwn y wladwriaeth drwy ddefnyddio cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.