Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cofrestru awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf

Oes gan unrhyw un o'r bobl rydych chi wedi'u rhestru sydd rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth* enillion cyn tynnu treth sy'n fwy na:

  • £10,000 y flwyddyn neu
  • £833 y mis neu
  • £192 yr wythnos

Dewiswch 'Ansicr' os nad ydych chi wedi cyflogi eich aelod cyntaf o staff eto ac felly ddim yn gwybod faint fyddan nhw'n ei ennill

*Darganfyddwch beth ydy oed pensiwn y wladwriaeth drwy ddefnyddio cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.