Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Cofrestru Awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf

Rydw i neu mi fydda' i yn gyflogwr y mae angen imi ddarparu cynllun pensiwn rŵan

Rydych chi wedi dewis y canlynol - rydych chi neu mi fyddwch chi:

  • yn cyflogi o leiaf un person
  • ag o leiaf un person rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth, ac sy'n ennill mwy na £192 yr wythnos (£833 y mis neu £10,000 y flwyddyn)