Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Cofrestru Awtomatig - cyflogi staff am y tro cyntaf

Rydw i neu mi fydda' i yn gyflogwr nad oes angen imi ddarparu cynllun pensiwn rŵan

Rydych chi wedi dewis y canlynol - rydych chi neu mi fyddwch chi:

  • yn cyflogi o leiaf un person
  • ag o leiaf un person rhwng 22 oed ac oedran pensiwn y wladwriaeth, ac sy'n ennill mwy na £192 yr wythnos (£833 y mis neu £10,000 y flwyddyn)