Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ailgofrestru ac ailddatgan

Bob tair blynedd, rhaid i chi roi aelodau penodol o staff yn ôl yn eich cynllun pensiwn cofrestru awtomatig - yr enw ar hyn yw ailgofrestru. Dyma gam un mewn proses dwy gam.

Mae rhai camau penodol y bydd rhaid i chi eu rhoi ar waith er mwyn cyflawni eich dyletswyddau ailgofrestru. Ar ôl tair blynedd ers eich dyddiad gweithredu, dylech asesu staff sydd wedi gadael eich cynllun i weld a ydynt yn bodloni’r meini prawf oedran ac enillion i gael eu hailgofrestru. 

Wedyn mae’n rhaid i chi eu rhoi yn ôl yn eich cynllun pensiwn. Hefyd bydd rhaid i chi gynyddu’r cyfraniadau ar gyfer unrhyw staff sy’n talu llai na’r lefelau cyfrannu gofynnol. Ar ôl i chi wneud hyn, rhaid i chi ysgrifennu at y staff yma i ddweud wrthynt beth sy’n digwydd.

Yn olaf, mae gennych ddyletswydd gyfreithiol i gwblhau ailddatganiad cydymffurfio i ddweud wrthym sut rydych wedi cyflawni eich dyletswyddau ailgofrestru, ac a fu raid i chi roi yn ôl yn eich cynllun ai peidio. Dym ail gam y broses.

Defnyddiwch yr adnodd dyletswyddau ailgofrestru ar wefan y Rheolydd Pensiynau i weld beth sydd angen i chi ei wneud.