Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 4: Ar drydydd pen-blwydd eich dyddiad ailgofrestru blaenorol*, a fydd gan unrhyw un o'r staff a adawodd eich cynllun pensiwn neu a ostyngodd eu cyfraniadau enillion cyn treth o fwy na:

  • £10,000 y flwyddyn
  • £833 y mis neu
  • £192 yr wythnos

 

 Os nad ydych yn sicr a yw unrhyw un o gyflogau eich staff yn amrywio o gyfnod cyflog i gyfnod cyflog, dewiswch 'ansicr'.

    *Os nad ydych yn siŵr gwiriwch y dyddiadau allweddol a restrir ar y llythyr neu'r e-bost a gawsoch.