Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 5: O'r staff yr ydych wedi'u nodi fel bod eu henillion o fwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn), oes yna neu a fydd yna unrhyw rai rhwng 22 oed a hyd at oedran pensiwn y wladwriaeth* ar drydydd pen-blwydd eich dyddiad ailgofrestru blaenorol?**

*Canfod oedran pensiwn y wladwriaeth yn defnyddio'r cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.
**Os nad ydych yn siŵr gwiriwch y dyddiadau allweddol a restrir ar y llythyr neu'r e-bost a gawsoch.