Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Ailgofrestru nesaf
Rydw i yn neu mi fydda i yn gyflogwr heb unrhyw un i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Gwnaethoch ddewis yr opsiynau canlynol:

  • rydych wedi rhoi staff yn eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad ailgofrestru blaenorol
  • nid dyma'r tro cyntaf y gofynnwyd i chi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio
  • does yr un o'r staff hyn wedi dadgofrestru o'r cynllun neu wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • ac ni fydd unrhyw un o’r aelodau staff hyn yn ennill mwy na £192 yr wythnos (£833 y mis neu £10,000 y flwyddyn)  ar drydydd pen-blwydd eich dyddiad ailgofrestru blaenorol
  • bydd rhai o'r aelodau staf hyn rhwng 22 oed ac oed pensiwn y wladwriaeth pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyddiad pen-blwydd eich ailgofrestru blaenorol

Pwysig

Mae'n rhaid ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio rŵan er mwyn rhoi gwybod inni nad oes gennych chi unrhyw un i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

  • Gwnewch hyn o fewn 5 mis i drydydd pen-blwydd eich dyddiad ailgofrestru blaenorol.
  • Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gwblhau eich ail-ddatganiad mewn pryd. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwyon.
  • Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio bydd dal angen ichi gwblhau dyletswyddau yn ymwneud â'ch staff.
  • Bydd angen eich cyfeirnod PAYE arnoch a naill ai eich cod llythyr neu gyfeirnod eich swyddfa gyfrifon i gychwyn arni.