Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Ailgofrestru nesaf
Yr wyf yn gyflogwr gyda staff i'w rhoi yn ôl yn fy nghynllun pensiwn

Gwnaethoch ddewis yr opsiynau canlynol:

  • rydych wedi rhoi staff yn eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad ailgofrestru blaenorol
  • nid dyma'r tro cyntaf y gofynnwyd i chi gwblhau ail-ddatganiad cydymffurfio
  • os bu gennych staff sydd wedi gadael eich cynllun neu wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • mae rhai o'r staff hyn yn ennill neu byddant yn ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) ar drydydd pen-blwydd eich dyddiad ailgofrestru blaenorol
  • mae rhai o'r staff hyn, neu fe fyddant, rhwng 22 oed a hyd at oedran llwyfannu ar drydydd eich dyddiad pen-blwydd eich ailgofrestru blaenorol

Pwysig

  • Cyn edrych ar eich dyletswyddau gwnewch yn siŵr bod yr opsiynau'n berthnasol i chi a'ch bod wedi cwblhau ailddatganiad o gydymffurfiad o'r blaen (e.e. chwe a/neu dair blynedd yn ôl).