Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Rydw i yn neu mi fydda i yn gyflogwr heb unrhyw un i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Rydych chi wedi dewis yr opsiynau canlynol:

  • rydych chi wedi cofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad gosod
  • bu gennych chi staff sydd wedi dadgofrestru o'r cynllun neu wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • ac ni fydd unrhyw un o’r aelodau staff hyn yn ennill mwy na £192 yr wythnos (£833 y mis neu £10,000 y flwyddyn) pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau neu eich dyddiad gweithredu

Pwysig

Mae'n rhaid ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio rŵan er mwyn rhoi gwybod inni nad oes gennych chi unrhyw un i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

  • Gwnewch hyn o fewn pum mis i’r dyddiad pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau cofrestru awtomatig neu eich dyddiad gweithredu.
  • Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gwblhau eich ail-ddatganiad mewn pryd. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwyon.
  • Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio bydd dal angen ichi gwblhau dyletswyddau yn ymwneud â'ch staff.