NO4 heb unrhyw un iw hail gofrestru | The Pensions Regulator Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Rydw i yn neu mi fydda i yn gyflogwr heb unrhyw un i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Rydych chi wedi dewis yr opsiynau canlynol:

  • rydych chi wedi cofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad gosod
  • bu gennych chi staff wnaeth ddadgofrestru o'r cynllun neu sydd wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • mae rhai o'r staff yn neu am ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod 
  • a does dim un o'r staff hynny yn, neu am fod, rhwng 22 ac oedran pensiwn y wladwriaeth wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Pwysig

Mae'n rhaid ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio rŵan er mwyn rhoi gwybod inni nad oes gennych chi unrhyw un i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

  • Cofiwch wneud hyn ymhen pum mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ar gyfer cofrestru awtomatig.
  • Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gwblhau eich ail-ddatganiad mewn pryd. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwyon.
  • Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio bydd dal angen ichi gwblhau dyletswyddau yn ymwneud â'ch staff.