Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

Ail-gofrestru ac ail-ddatgan

Rydw i yn neu mi fydda i yn gyflogwr heb unrhyw un i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Rydych chi wedi dewis yr opsiynau canlynol:

  • rydych chi wedi cofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers eich dyddiad gosod
  • bu gennych chi staff wnaeth ddadgofrestru o'r cynllun neu sydd wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • mae rhai o'r staff yn neu am ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod 
  • a does dim un o'r staff hynny yn, neu am fod, rhwng 22 ac oedran pensiwn y wladwriaeth wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod.

Pwysig

Mae'n rhaid ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio rŵan er mwyn rhoi gwybod inni nad oes gennych chi unrhyw un i'w hail-gofrestru ar eich cynllun pensiwn.

  • Cofiwch wneud hyn ymhen pum mis wedi iddi fod yn dair blynedd ers eich dyddiad gosod ar gyfer cofrestru awtomatig.
  • Mae'n ddyletswydd gyfreithiol arnoch chi i gwblhau eich ail-ddatganiad mewn pryd. Os na wnewch chi hyn, mae'n bosib y cewch chi ddirwyon.
  • Unwaith ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio bydd dal angen ichi gwblhau dyletswyddau yn ymwneud â'ch staff.