Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 4: Pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau neu eich dyddiad gweithredu, a fydd gan unrhyw un o'r staff wnaeth ddadgofrestru o'r cynllun neu leihau eu cyfraniadau enillion cyn treth sy'n uwch na:

  • £10,000 y flwyddyn
  • £833 y mis neu
  • £192 yr wythnos

Dewiswch 'ddim yn siŵr' os ydy tâl unrhyw un o'ch staff yn amrywio o un cyfnod talu i'r llall.