Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Cwestiwn 5: O ran yr aelodau o staff rydych wedi nodi eu bod yn ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn), a fydd unrhyw rai ohonynt rhwng 22 oed ac oed pensiwn y wladwriaeth* pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau neu eich dyddiad gweithredu?

*Canfod oedran pensiwn y wladwriaeth yn defnyddio'r cyfrifiannell pensiwn y wladwriaeth.