Skip to main content

Your browser is out of date, and unable to use many of the features of this website

Please upgrade your browser.

Ignore

This website requires cookies. Your browser currently has cookies disabled.

Canfod eich dyletswyddau ail-gofrestru

Rydw i yn neu fe fydda i yn gyflogwr gyda staff i'w hail-gofrestru ar fy nghynllun pensiwn

Bu ichi ddewis yr opsiynau canlynol:

  • bu ichi gofrestru staff ar eich cynllun pensiwn ar neu ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau neu eich dyddiad gweithredu
  • roedd gennych chi staff wnaeth ddadgofrestru o'ch cynllun neu sydd wedi dewis lleihau eu cyfraniadau
  • bydd rhai o’r aelodau staff hyn yn ennill mwy na £833 y mis (£192 yr wythnos neu £10,000 y flwyddyn) pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau
  • bydd rhai o'r aelodau staf hyn rhwng 22 oed ac oed pensiwn y wladwriaeth pan fydd hi’n dair blynedd ers dyddiad dechrau eich dyletswyddau.

Pwysig

Unwaith ichi ail-gofrestru eich staff ar eich cynllun pensiwn bydd angen ichi gwblhau eich ail-ddatganiad cydymffurfio hefyd i roi gwybod inni sut y bu ichi fodloni eich dyletswyddau.